Πρακτορεύσεις Πλοίων

Σας παρέχουμε το καλύτερο service 24/7, διασφαλίζοντας πλήρως τα συμφέροντα της εταιρείας σας.

H εμπειρία μας, σας εξασφαλίζει μείωση του συνολικού κόστους επίσκεψης του πλοίου χωρίς καμία καθυστέρηση.

Παρακάτω, κάποιες βασικές υπηρεσίες που προσφέρουμε:

  • Ελευθεροκοινωνία πλοίων
  • Transit Διελεύσεις
  • Εφοδιασμός – Πετρελαιεύσεις
  • Δεξαμενισμός
  • Αλλαγές πληρωμάτων
share on
the comments are closed