Υπηρεσίες
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Μέσω του ισχυρού και αξιόπιστου δικτύου μας ανά την Ευρώπη, σας προσφέρουμε υψηλής ποιότητας υπηρεσίες Διεθνών Οδικών Μεταφορών.

ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Οι στενοί μας δεσμοί και συνεργασίες με τις μεγαλύτερες ναυτιλιακές γραμμές, εξασφαλίζουν υψηλής ποιότητας Διεθνείς Υπηρεσίες Θαλάσσιων Μεταφορών.

ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΠΛΟΙΩΝ

Η τεχνογνωσία μας, σας εξασφαλίζει μειωμένα συνολικά κόστη επίσκεψης του πλοίου σε συνδυασμό με το πλέον επαγγελματικό service, προσαρμοσμένο στις ανάγκες σας.